08 Декември 2011 г.

Представи си десет милиона душ? в невидимия свят, където половете не съществуват, всички са еднакви, и ти си като тях. Ти обичаш едно същество и в един момент се обърнеш, а това същество се смеси с другите; погледнеш – всички си приличат. И като срещнеш друго същество, и то е много любезно с теб и е със същата Любов към теб. Те имат Любов! Ние сме се лъгали на Земята, че трябва да обичаме само едно същество. Каква голяма мощ, каква голяма сила има в такова общество – десет милиона душ?, които се обичат една друга!... Който прави разлика, там е човешкото. От човешкото не можем да се освободим – то е на място, но трябва да бъде подчинено на Божественото.