07 Декември 2011 г.

Една мома е обичана от двама души. Двамата се ревнуват един друг и са скарани заради нея. Какво отношение трябва да държи към тях? – Тя трябва да стане и огън, и вода; по този начин ще разреши задачата си, ще ги примири. Това значи, че ще прояви Божественото, вечното в себе си, ще прояви душата си, така че всеки, който се приближи до нея, ще се преобрази – Божественото ще се събуди и ще заговори в него. Тя трябва така да прояви Божественото, че тези двама млади да се издигнат и да се примирят.