06 Декември 2011 г.

Когато обичаш някого, неговото лошо състояние се прехвърля на теб. Това става при човешката любов, докато при Божествената Любов няма такова прехвърляне. Прехвърлят се също и греховете, и пороците, и слабостите на този, когото обичате. И когато мразите някого, вие пак се свързвате с него и придобивате качествата му… Човешката любов е любов на страстите. Това, което проявяват астралният мъж и астралната жена, не е никаква любов, а е само една привидност. Любовта е съвсем друго нещо.