05 Декември 2011 г.

При човешката любов онзи, който обича – ограничава, докато при Божествената Любов не прави ограничения на онзи, когото обича. Всичката ви слабост е, че вие се влюбвате. Любовта е естествен процес, а влюбването е преяждане. Щом има влюбване, ще дойде пресищането, обезсърчението, недоразуменията и пр. При човешката любов човек има съвсем слабо разбиране на Любовта. При Божествената Любов Бог изпраща Духа Си. При Божествената Любов ще обичаш всички онези, които са се обърнали към Бога, и при това Бог ще ти бъде идеал.