04 Декември 2011 г.

Човешката любов е като горене на един огън от дърва, който изгасва. Човешката любов е кратковременна, а Божествената Любов се сравнява с горенето на Слънцето. От друга страна, човешката любов има съвсем други цели. При човешката любов вземат участие низши духове. Всеки, който работи с човешката любов, остава излъган. При Божествената Любов има чистота. Човек трябва да има връзка само с Бога, а с хората – отношения. При човешката любов има изгаряне, а Божествената има светлина, при която плодовете зреят. Човек трябва да надрасне физическата, плътската любов. Тя е една фаза, през която е минал човек, но сега той трябва да се издигне до по-висшите форми на Любовта.