27 Ноември 2011 г.

В света съществува само един мъж, а не много мъже – той има една форма в много костюми. Тогава идеята за вашите мъже става безпредметна. Аз да ви кажа какво трябва да представя мъжът за жената: когато жената види мъжа, тя трябва да се вдъхновява тъй, като че ли е на криле, като че ли е видяла някакъв ангел. Той трябва да внася в нея живот, а тя да чувства един подем на любовна радост, на веселие, на богатство, и като замине той, тя да се почувства готова на всички да помага. Като дойде втори път при нея, пак същото да произведе. Ако жената може да произведе същото състояние в мъжа – да я почувства той като другарка, с която може да споделя всичко – това е жена. Такова трябва да бъде разбирането на бъдещото семейство. Това значи истински дом!