24 Ноември 2011 г.

Каква е целта на женитбата? Хората не се женят да раждат деца, но да си въздействат взаимно, да се направят красиви и чисти. Добро дете може да се роди само тогава, след като домакинята е направила своя мъж красив и чист. И тогава първото дете, което ще се роди, ще бъде отлично, ще мяза на баща си, а второто дете ще бъде момиче и ще мяза на майка си – и то ще бъде чисто и красиво. И мъжът трябва да направи жена си чиста и красива. И като им се родят деца, и те ще бъдат като майка си и баща си чисти и красиви. Ето това значи да бъде човек облечен – да бъде красив като Луната и чист като Слънцето!