23 Ноември 2011 г.

Има някои, които трябва да се женят, и други, които не трябва да се женят. Не трябва да се женят тези, които ще раждат духовни деца. Които не трябва да се женят, трябва да служат на Бога, да раждат духовни деца. Другите нека се женят. Под „раждане на духовни деца“ се разбират две неща: първо, ще пращате по света добри мисли, хубави чувства и ще постъпвате според високия идеал – това са вашите деца, това е дело на Любовта. Второ, тези хора, които ще събудиш за Божественото, те са пак твои духовни деца, ти си ги родил.