21 Ноември 2011 г.

Ще ви дам едно ново определение за жената и за мъжа… Мъжът е мъж само при жената и жената е жена само при мъжа. Мъжът без жена нищо не е. Той е като картина без сенки. Следователно жената представя всичките възможности, всичките условия, които могат да повдигнат мъжа. Следователно жената не живее за себе си. В този смисъл жената живее за мъжа, той да се повдигне. Туй трябва да бъде идеал на жената. Не тя да се повдигне – туй е кривият стремеж. Мъжът да се повдигне – туй е предназначението на жената. По същия начин мъжът – това е възможност и условия на жената тя да се повдигне. Следователно мъжът за себе си не трябва да мисли. Той трябва да мисли за повдигането на жената. Когато тя се повдигне, това е неговото предназначение. Ако жената се повдигне – има мъж, ако тя не се повдигне – няма мъж. В този смисъл животът има смисъл.