20 Ноември 2011 г.

Когато жената дойде при мъжа си, така трябва да му светне, че целият свят да се отвори пред него и той да каже: „Благословена да е моята жена! Благодаря на Бога, че ми даде такава жена.“ И жената да каже за мъжа си: „Благодаря на Бога, че ми даде такъв мъж.“ Това е новото, което трябва да се проповядва. Сега как казвате вие? Вие казвате: „Мъж ли? Не ти трябва! Жена ли е това? Не ти трябва и тя. Дете ли е това? Не ти трябва!“ Не, така не се говори. Така не трябва да се разсъждава. Ние трябва да се върнем към онзи велик порядък на нещата, да извършим онова, което е определено да извършим и което сме длъжни да направим. Ние трябва да извършим онова, което Божията Любов, Божията Мъдрост и Божията Истина изискват от нас да направим. Това е смисълът на човешкия живот.