18 Ноември 2011 г.

Сродните души представляват Божествената страна на живота. Без Любов към сродната душа никаква Любов към другите не може да се прояви. Любовта към другите е поляризиране на Любовта към сродната душа… Кога се сливат сродните души? В края на краищата, когато завършат своята еволюция, те се сливат и заедно работят.