17 Ноември 2011 г.

Може двете сродни души да са на еднаква степен на развитие, а може едната да е по-развита от другата. Когато две сродни души се срещнат на Земята, то, ако има благоприятни условия, и двете остават да работят заедно… През сродната душа всичко минава. Ако е в невидимия свят, тя е ръката, през която идват нещата към теб. Тя е вдъхновителката. Всичко, което идва от Бога, минава през нея към вас и през вас към нея. Като получи човек това, което иде от сродната душа, тогава той ще обича всички.