10 Ноември 2011 г.

Доброто и злото остават неразбрани. Сега човешкият живот за ангелите е неразбран. По някой път, за да бъде разбран нашият живот, тогава някой ангел, който много е страдал, който е бил на Земята, той се праща да помага на някой човек. Има ангели, които не са страдали, и те не могат да помагат на страдащите хора – тях ги пращат при щастливите хора, при богоизбраниците. Някой път вие искате Бог да ви прати някой ангел да ви помага. Че как ще ви помогне – той няма вашата опитност! Той не знае какво нещо е грехът.