09 Ноември 2011 г.

Във вашите души вие имате ли стая, приготвена за една Божествена мисъл? Тя е като един ангел – като дойде, имате ли стая за нея? Ако нямате стая, тази мисъл ще мине, ще замине – не може да остане във вас. Ако имате стая, тази мисъл ще остане във вас, този ангел ще остане във вас и цяла нощ ще ви говори. Като се върне ангелът при Бога, той ще разправи за нуждите, които имате в света. Само като мине покрай вас, ще каже, че вие нямате нужди; че онова, което вие имате, не сте го разработили; че вие не се нуждаете от нищо друго. И тогава Господ ще ви изпрати един, който да ви научи как да си държите стаите чисти. Знаете колко мъчно е да имате чист ум, чисто сърце и чисто тяло.