08 Ноември 2011 г.

Ангелите са крайно интелигентни Същества, на които са поверили всички функции в Природата. Всичко онова, което е в Природата, се ръководи от ангелите. Всички ония най-важни функции се ръководят от тия разумни Същества. Някои от тях се занимават с по-висшата еволюция, а други изключително се занимават с хората. Тях ги наричат „служебни духове“. Някои от тях са представители на Любовта. И затова Христос казва: „Ще изпратя Духа Си.“ … Всяка интелигентност, всеки успех се дължи на това общество. Целият прогрес на цялото човечество се дължи на този вътрешен импулс.