07 Ноември 2011 г.

Животът на ангелите – това са най-напредналите Същества от човешката раса. Има две теории за ангелите. Едната теория е, че са Същества, които се отличават по своята еволюция от човешката раса. То е така. Но има някои ангели, които са от човешката раса, живеят в техния свят. Има хора, които са ангели, живеят между ангелите. Те са една среда между човешкия и Божествения свят.