06 Ноември 2011 г.

С какъвто дружиш, такъв и ставаш. Дружете с хубавите светли мисли, дружете с топлите чувства! Дружете със силните постъпки! Силните постъпки се направляват от ангели. Мислите, чувствата и постъпките – това са качества на един свят, който тепърва има да изучаваме.