04 Ноември 2011 г.

При Божествената Любов чрез теб се проявява колективната Любов на цялото Битие. Чрез хората ще те обичат онези Същества, които живеят на разните планети и слънца. Онези, които истински ви обичат, са горе на Небето, отдето изливат своята дълбока Любов към нас – направо или чрез някои хора. Всеки човек на Земята, който ви обича, е проводник на Любовта на близки нам Същества от невидимия свят.