03 Ноември 2011 г.

Молитвите се приемат от Духа и той ги предава на Бога. Духът е Йерархията, която е посредник при молитвата между човека и Бога. Между човека и Бога има дванадесет класа висши Същества. Всяка наша мисъл, отправена към Бога, минава през тези дванадесет класа, за да отиде при Бога. Невидимият свят чака да дойде подходящо, целесъобразно време, за да се изпълни молитвата ни. Вашите молитви, макар и да не са съвършени, светлите ангелски Същества ги приемат и ги пращат към Бога преработени. Та молете се, както знаете. И каквото родим, невидимият свят го преработва и после ни го възвръща.