02 Ноември 2011 г.

Желайте нещо, което може да бъде достояние на всички, а не само изключително на вас. Имате ли предвид само за вас, тогава сте в трето измерение, в ограничения свят. Щом го желаете за всички, тогава сте в един свят, където всичко е постижимо. Ти обичаш само жена си и децата си, но утре те умрат и си нещастен. Ала ако обичаш цялото човечество, тогава не се губят твоите условия. Ако всички хора са в теб и са ти така мили, както жена ти и децата ти, тогава ще бъдеш ли нещастен?