01 Ноември 2011 г.

Всичките страдания, които имаме в живота си – това е огънят, пещта, през която Провидението иска да ни прекара, за да се оформят в нас най-добрите възгледи за живота. Защото ако един човек не може да чувства страданието на всичките хора, той не е човек. И светът няма да се поправи тъй, както сега мислите. В хората трябва да се яви туй желание, да чувстват страданието. Когато почнем да чувстваме страданието на другите, светът ще се оправи.