31 Октомври 2011 г.

Сега ще ви дам едно правило как да се освободите от несретите на живота. Попитайте Месечината как е станала красива, кои са били причините, задето Господ я е удостоил да живеят на нея Същества и да бъде тя красива. Красиви хора живеят там!... Бог, Който направил Месечината, населил я, и Бог, Който направил и Слънцето, и него населил; и там има Същества живи, но не като хората на Земята. И най-после, като направи Земята, Бог и нея насели с хора. Значи всички растения, всички живи същества на Слънцето, на Месечината и на Земята се приспособяват според съответните там условия и на това се дължи, че растенията, например на Месечината, са съвсем безцветни, а не както нашите на Земята.