28 Октомври 2011 г.

Човек учи Любовта във време на бедствие. Тогава най-добре се развива прозрение за същността ? и вижда осезателно как тя работи в света, как се изявява Любовта на Бога към нас. Човек трябва да има отворена душа за Любовта, понеже тя е навсякъде. Човек трябва да има отворен слух да слуша песента ?.