25 Октомври 2011 г.

Религиозните хора, като хванат човешкото сърце, казват: „Всичко е в сърцето.“ Светските хора, като хванат човека, казват: „Всичко е в тялото.“ Учените хора казват, че всичко е в главата, в ума на човека. Води се от хиляди години спор кое е важно. Не е нужно, там е погрешката! От тялото си човек никога не може да се освободи, то е единствената среда. И като умре човек, пак има тяло. Някой казва: „Той умрял.“ Умирането е, както зимно време ходиш с кожух, излизаш при 40 градуса под нулата… Считайте, че тялото – това е мечата кожа, по-дебелата обвивка на тялото.