24 Октомври 2011 г.

Под думите „Бог създал двете светила, двете големи тела“ – едното е Слънцето, другото е Месечината. Те са два извора, от които човек възприема енергия. Месечината въздейства изобщо на умствения живот. Умът ни не се нуждае от толкоз енергия, както човешкото сърце. Човешкото сърце, човешкото тяло се нуждаят от повече енергия – от Слънцето. Тази енергия трябва да се трансформира.