22 Октомври 2011 г.

Има неща съществени, които трябва да придобием, които са по-ценни от условията на доброто. На първо място е придобиването на живота, на онзи, вечния живот, който е потребен за в бъдеще. Този живот, който сега имаме, за в бъдеще ще стане ненужен. Този променчив живот – да се раждаш и да умираш, да градиш и да събаряш, няма никакъв смисъл в живота. Ще живееш 40, 50, 100, 120 години и ще умреш. Вземат ти всичко, пак ще дойдеш втори път, пак ще градиш, пак го вземат; пак дойдеш – няма край това. Писанието казва: „Това е живот вечен – да позная Тебе, Единаго, Истиннаго Бога.“