21 Октомври 2011 г.

На Земята човек е дошъл да върши Волята Божия. Трябва да изучава Божията мисъл, да изучава Божията Любов, да я възприема. Да я възприема във всичките нейни проявления. Има си закони, по които трябва да се изучава Любовта. Няма по-красив предмет от изучаването! Аз се радвам, че младите изобщо са по-жежки да изучават… Когато един човек разбира отношението на Любовта, в него настава един нов живот, тогава ще дойде безсмъртието… Човек, като познае Любовта, ще влезе в живота на вечния живот. Във вечния живот ще намери всичките възможности. Туй, което човек търси, там ще го намери.