20 Октомври 2011 г.

При пробуждането на човешкото съзнание има четири степени. Най-първо ще изправиш погрешките си. Второ, ще забогатееш с добродетели. Трето, ще вземеш чужди погрешки и ще ги изправиш – ще плащаш за чужди погрешки. Четвърто, ще работиш за въдворяване Царството Божие на Земята.