18 Октомври 2011 г.

В грешния ще обичаш онова, което не е грешно… Да виждаме Бога дълбоко в грешния, зависи от степента на развитието на съзнанието ни. Онзи, който е повече развит, ще обича всички същества – и грешни, и добри. Вие и другите – едно сте! Законът е: този, който обича едного, любовта му е много слаба. Този, който обича двама, любовта му е по-силна; а този, който обича всички, любовта му е най-силна.