17 Октомври 2011 г.

Като проявим Любов към един човек, ние му помагаме да прояви Любов към другите. Що значи сливане на душите? Това значи твоят ум и твоето сърце да намерят отзвук в ума и сърцето на друг човек или обратно. Това е сливане. Както в музикалния инструмент: като звънне една струна на пианото, то звънкат и тези струни, които са в хармония с нея. Такова обединение на хората е Царството Божие. Нали е казано: „Едно стадо и един пастир“! Този пастир е Христос.