14 Октомври 2011 г.

Всякога, когато обикнеш някого, да знаеш, че си обикнал Господа. Като обичаш ближния си, той и да се мени – ти да не се мениш. Вие сте кандидати за Любовта едвам отсега нататък… Като обичаш някого, ти вече съдействаш за повдигането на човечеството. Всички хора, които обичат, без да знаят, градят Божественото здание. Любовта винаги гради. Няколко души като се обичат, повдига се цялото човечество и цялото Битие, всички се ползват от това. Вие се радвайте, че сте в един доста красив свят!