13 Октомври 2011 г.

Човек да се научи да обикне първом Бога, тогава ще може да обикне всичко. Човек трябва да е най-първо носител на Любовта на Бога – като обича Бога, той ще познае, че Бог го обича, и ще прояви Любов към всички същества. Ако той уповава на хората да го обичат, тогава се отстранява от Бога. Не че е лошо да го обичат хората (нека го обичат и да се радва на това, защото Бог се проявява), но първом трябва да уповава на Божията Любов. Сърцето ви трябва да бъде свободно, не го залагайте никъде!