11 Октомври 2011 г.

Ще обичаш, без да се връзваш. Когато обичаш някого, не очаквай нищо от него, остави го свободен. Този е начинът да не се преплитат двойниците. Има и други методи. Любовта идва периодически. Като дойде в нас, не остава, а дава живот и след време, като се върне пак, вижда доколко сме го използвали. Тя всякога оставя преизобилно и си заминава, защото ако е при нас, ще бъдем винаги в блажено състояние и не ще можем да се сърдим… Има и друга причина, поради която Любовта си заминава: защото организмът ни все още не е приспособен да издържа по-дълго време на нейните силни трептения. Организмът на човека постепенно трябва да се приспособява да издържа на Любовта.