10 Октомври 2011 г.

Да те обичат или да обичаш – в известно отношение това е опасно; ако нямаш будно съзнание, всякога можеш да бъдеш изненадан. Там, дето обичате или ви обичат, са най-големите богатства; там са и най-големите видими и невидими апаши на света, които не сте сънували… Когато хората се обичат, могат да преплетат етерните си двойници. Там е всичката опасност, не в самата Любов. И като не знаят как да се разплетат, тогава се образуват неправилни връзки. Човек трябва да обича, без да преплита двойника си.