07 Октомври 2011 г.

Защо Любовта носи тези дарове? Защото при Любовта сме в хармония с целия Космос и енергиите на Цялото се вливат в нас и внасят подем и обнова. Когато някой те обича, ти си градина, той пуща вада към теб и всичко в теб се разцъфтява. Когато не те обича, запушва вадата и тогава ти познаваш, че не те обича… Всеки, който ви обича, е извор, от който вие черпите. Бъдете внимателни към този извор, да не го огорчите с нищо.