06 Октомври 2011 г.

Истината може да се открие пред хората, но трябва да има Любов. В дадения случай обичай всички, докъдето се простира твоето съзнание. Обичай всички, с които се срещаш. Като се каже „обичай всички“, се разбира да обичаш съществата дотолкова, доколкото се простира твоето съзнание, т.е. тези, с които се срещаш. Изведнъж всички хора не могат да се обичат… Когато аз казвам, че човек трябва да обича много душ?, това не значи човешка любов, а Божествена – да им желаеш доброто и да се молиш за тях. Като видиш някой страдащ, помогни му и се помоли за него.