05 Октомври 2011 г.

Да обичаш – това е най-голямата привилегия, която Бог ти дава. И да оценяваш Любовта на другите към теб, това също така е твоя голяма привилегия. Ако не обичаш и ако не оценяваш Любовта, която имат към теб, ще останеш в едно животинско състояние. Всеки ден прекарвай в размишление върху Любовта!