04 Октомври 2011 г.

Не се меси в Любовта на другите, не противодействай на Любовта. Хората не вървят по Божията воля и Бог съжалява, че ще дойдат до едно страдание, понеже влизат в стълкновение с Него. И гневът Божий се открива върху синовете на непокорството. Значи гневът Божий изпъква като резултат от противодействието срещу Любовта. Любовта на Бога е неизменна и като казваме „гняв Божий“, ние разбираме нещо съвсем друго, а именно – с неспазването на Божествените закони човек става неспособен да възприеме Божиите блага и изпада в страдание.