03 Октомври 2011 г.

На онзи, когото обичаш, ще услужваш външно, но едновременно и ще се молиш за него, без той да знае за това. Въпросът за Любовта е един от най-трудните… Когато някой ти даде Любов, колкото и малка да е, макар и колкото едно житно зърно – приеми, защото посееш ли го, за четири-пет години може да изпълни цялата Земя. Не отбивай малката вада, която напоява твоята градина.