02 Октомври 2011 г.

Човек първо трябва да е оценил подаръците на Любовта, за да пристъпи към самата Любов. Оценяването на благата на Любовта е приготовление за разбиране и проява на самата Любов. Без да ги е оценил и разбрал, човек не може да разбере самата Любов.