01 Октомври 2011 г.

Не се самоопределяйте в света, че сте духовни или религиозни, или учени. Съблечете се от всички тия имена: поети, философи, музиканти. Оставете само едно име – че ти си човек в света, нищо повече! Едно разумно същество, което трябва да живее съобразно с Природата. Всички други работи, това са гарнитури… Тия неща са потребни, но казвам: това са неща второстепенни в света. Те ще дойдат. Ако ти, човекът, постигнеш онова, същественото – ти ще свириш тъй, както никой няма да свири.