30 Септември 2011 г.

Зад всички поети, писатели, музиканти, художници все седи някой, който ги обича. Ако нямаше кой да ги обича, от тях нищо не можеше да се очаква. Тъй щото ако някой музикант е велик, причината за това седи в онази душа, която го обича и вдъхновява.