Мисли за всеки ден 2011-2012 - източници

БИБЛИОГРАФИЯ:

1. Акордиране на човешката душа (архив на Б. Боев), т. 1 – София, 2008.
2. Обичайте и радвайте се (УС 1939/40) – София, 1997.
3. Най-лесното (МОК 1940/41) – София, 1998.
4. Постижимото (НБ 1933/34) – София, 1999.