Духовен наряд за 22 септември 2011 г.

За дата: 
22.09.2011
НАРЯД за 22 септември 2011 г.
Празник на есенното равноденствие
Начало на Духовната учебна година
 
 Начало: 6.00 ч. сутринта

1. Песен на зората

2. Молитва Изворът на Доброто

3. Песен Аум

4. Псалом 112

5. Песен Отче наш

6. Прочит от Евангелието:

- От Матей 15: 4–11

- От Марк 10: 13–16

- От Лука 9: 23–27

- От Йоан 6: 27–33

7. Беседа „Отче наш“, беседа от 22 септември 1938 г., от томчето „Лъчи на живота“

8. Молитва Отче наш

9. Формула: „И това е живот вечен, да позная Тебе Единаго истиннаго Бога и Христа, Когото си изпратил“. (3 пъти)

10. Формула: „Да се прослави Бог в Бялото Братство и да се прославят Белите братя в Божията Любов“. (3 пъти)

 

За повече информация