Възможности за курсове по Паневритмия по градове

За дата: 
12.09.2011

Драги приятели,

Във връзка с изучаването на Паневритмията в градове, където няма преподаватели, има възможност да бъдат организирани курсове при следните условия:

- да има група от минимум 5 човека;
- да бъде 2 или 3 пъти по 7 дни или съботно-неделни курсове;
- да се поемат разходите по пътните и нощувката на преподавателя.

За повече подробности:

Светла Балтова   е-mail: svetlabaltova@abv.bg / 0897 847 654

Вяра Бранкова    e-mail: vnbrankova@gmail.com / тел.: 0885 530 795