Духовен наряд за 19, 20 и 21 август

За дата: 
19.08.2011 - 21.08.2011

Начало: 6.00 ч. за цялата страна

19 август 2011 г.

1. Песен: „Химни на Слънцето” и молитвата: „Вярвам в Тебе, Господи”
2. Песен: „Духът Божий”
3. Молитва на триединния Бог
4. Прочит на Евангелията:

- Матей  гл.5, ст. 1-13
- Марк  гл. 12, ст. 28-31
- Лука  гл. 4, ст. 14-19
- Йоан  гл. 8

5. Беседа: „Силен и слаб”, държана на 19 август, 1938 г.
6. Песен: „Благословен Господ”
7. Формула: „Да осветяваме името Божие, да търсим Царството Божие и правдата Негова, и да изпълним волята Божия”
8. Формула: „Божият мир да бъде над всички ни”
9. Молитва: „Отче наш”
10. Поздрав на Братството: „Да се прослави Бог във Бялото Братство и да се прославят Белите братя в Божията Любов”

20 август 2011 г.

1. Песен: "Химни на Слънцето" и молитвата: „Вярвам в Тебе, Господи”
2. Песен: „Бог е Любов”
3. Малката молитва
4. Песен: „Духът Божий”
5. Беседа: „Степени на съзнанието”, държана на 21 август, 1938 г.   (Лука 12 гл.)
6. Песен: „Аз мога да любя”
7. Формула: „В изпълнението волята на Бога е силата на човешката душа”
8. Молитва: „Отче наш”
9. Поздрав на Братството: „Да се прослави Бог във Бялото Братство и да се прославят Белите братя в Божията Любов”.

21 август 2011 г.

1. Песен: „До ще ден”
2. Песен: „Да имаш вяра”
3. Песен: „В начало бе”
4. Добрата молитва
5. Беседа: „Великият подтик”, държана на 26 август, 1938 г.
6. Песен: „Божията любов ме озари”
7. Песен „Красив е животът”
8. Молитва „Отче наш”
9. Поздрав на Братството: „Да се прослави Бог във Бялото Братство и да се прославят Белите братя в Божията Любов”.
 

За повече информация вижте тук