Първи международен Рила - Пленер

За дата: 
29.07.2011

ПОКАНА

за

Първи Международен Рила – Пленер

СЛАВЯНИ – ДЕЦА НА БОГА

11 -18 Август 2011г.

До всички братя и сестри, които рисуват, пеят, свирят и пишат

Тема : Мисията на Славянството

Инициативата има за цел да се насърчи творческия импулс и да се повдигне братското съзнание в творците от Новата Епоха.

Седемте езера в Рила планина са древен център за духовна работа. Всяка година през месец Август се провежда събор на Бялото Братство.

Материали:

Молим приятелите да си носят художествени материали! При възможност могат да носят и за такива братя и сестри, които не са били информирани навреме, но биха се включили.

Идеи за развитие:

Беседване по темите: Мисията на Славянството; Богомилството; Добродетелите; Изкуството – аспекти на еволюцията през Епохата на Водолея;

Предвижда се обмен между дейците от всички сфери на изкуството, също тяхната съвместна и едновременна проява (например: рисуване по време на концерт);

Приветстваме творците на нови песни и нова поезия да се присъединят и да ги представят!

Отворени сме за организационна помощ и всякаква положителна подкрепа!

За реализиране на проекта се предлага на всички братя и сестри, които искат и могат да помогнат, да окажат финансова помощ. Благодарение на тяхното активно участие те ще придобият картина от самия Пленер. Стойността на една картина е в рамките на 100 – 150 лв. Не се изключва безвъзмездната помощ. Стремежът е в бюджетно отношение да се осигурят художествени материали и храна.

Проектът търси сътрудници:

Каним да сътрудничат братя и сестри с добри познания по темите : Славянството, Братството, Добродетелите и Изкуството и техния окултен смисъл във връзка с учението на Учителя.

Също така би се допълнила творческата палитра с участието на музиканти и поети.

За контакти: Катя Христова

Моб.тел.: 0879 38 10 77; 0883 348 729 


nimfidora@abv.bg

nimfidora.carbonmade.com