Наряд за 12.07.2011, 6.00 ч. Петровден

За дата: 
12.07.2011

1. Аум – песен
2. Ще се развеселя – песен
3. Пътят на живота
4. Той иде – песен
5. Псалом 133
6.  Прочит на Евангелията :
   Матей,12 глава
   Марко, 11: 24–26
   Лука, 12: 8–10
   Йоан,   16: 12–15
7. Беседа „Двигатели в живота“, 12 юли 1938 г., от т. „Лъчи на живота“, изд. „Бяло Братство“, 2010 г.
8. Духът Божи – песен
9. Молитва за плодовете на Духа
10. Мога да любя – песен
11. Заповедта на Учителя
12. О, Учителю благати – песен
13. Господнята молитва
14. Формулата на Братството

Повече информация