Концерт на 2 юли 2011 г. в зала България - по случай 60-годишнината на Петър Ганев

За дата: 
02.07.2011
 

В програмата ще бъдат включени рядко изпълнявани произведения от Учителя: „НОВОТО БИТИЕ“ – Оратория за хор и оркестър, Добрата молитва – песен (муз. П. Ганев), Песен на Ангелите, Ангел вопияше (муз. К. Дъновски), Българска рапсодия, Химни на слънцето, Химн на великата душа и много др.               

„НОВОТО БИТИЕ“ (Създаването на Новия Адам) е едно от най-мащабните и дълбоко мистични произведения на Учителя Беинса Дуно. Създадено е от него в края на земния му живот. Представлява цикъл от седем солови песни, които отговарят на седемте Божествени дни от Сътворението и представят чрез музика и слово духовната мистерия на сътворяването на Новия Адам. Това е човекът на Новата епоха, създаден „по образ и подобие Божие“, който ще живее по законите на Божествения свят.

Мелодията на всяка песен започва и се развива около поредния тон от седемте тона на тоновата стълбица: до, ре, ми, фа, сол, ла, си, обемайки музикалното пространство в духовен аспект. Числото 7 е свещено и отразява Божествена реализация на различни нива. Оригиналната мелодия на Беинса Дуно е разработена многогласно за изпълнение от хор и оркестър от Петър Ганев. Хармонизацията и оркестрацията обогатяват тази творба, развиват нейния духовен потенциал и я представят във вид, подходящ за сценична изява. Музикалните образи вълнуват дълбоко със своята яркост, достъпност и духовна сила. Те припомнят на хората техния Божествен произход и чертаят пътя на бъдещото им развитие.

В програмата ще бъдат включени рядко изпълнявани произведения от Учителя: „НОВОТО БИТИЕ“ – Оратория за хор и оркестър, Добрата молитва – песен (муз. П. Ганев), Песен на Ангелите, Ангел вопияше (муз. К. Дъновски), Българска рапсодия, Химни на слънцето, Химн на великата душа и много др.

 

Програма:
 
1. Имаше человек – солист: Пламен Бейков – бас
2. В зорите на живота – солист: Снежина Куманова – мецосопран
3. Красота и подвижност (из „Паневритмия”) – солист: Надя Колева – сопран
4. Бе някога – солист: Магдалена Далчева – виолончело
5. Българска рапсодия – Солист: Пламена Гиргинова – сопран
6. Нева Санзу – солист: Петър Ганев – цигулка
7. Песен на ангелите – солист: Надя Колева – сопран
8. Мелодия 2 – „В радостта на деня” – солист: Надя Колева – сопран
9. Ставай, дъще – солист: Петър Ганев – цигулка
10. Не ли думах – солист: Петър Ганев – цигулка
11. Ангел вопияше (музика: Константин Дъновски) – солисти: Пламена Гиргинова – сопран и вокален ансамбъл
12. Добрата молитва (текст: Беинса Дуно, музика: Петър Ганев) – солисти: Пламен Бейков – бас, Пламена Гиргинова – сопран и вокален ансамбъл
II
13. Химни на слънцето – Национален Филхармоничен Хор „Св.Обретенов” и оркестър
14. Молитва „Вярвам в Теб, Господи” – Национален Филхармоничен Хор „Св.Обретенов” и оркестър
15. НОВОТО БИТИЕ – оратория за хор и оркестър – Национален Филхармоничен Хор „Св.Обретенов” и оркестър.