Състави на постоянните и временни комисии от 13 април 2014 г.

КРК (КОНТРОЛНО-РЕВИЗИОННА КОМИСИЯ)

Радко Колибанеков 0887331209
 
Теодора Ячева
 
Вероника Цанева

 

ИЗДАТЕЛСКИ СЪВЕТ

Галина Герасимова 0889219981

Иван Джеджев

Спаска Миховска

Соня Митева

Стела Рускова

Християна Йорданова

 

КОМИСИЯ МУЗИКА

Петър Ганев

Петю Цанов

Ина Дойнова

Искра Рачева

Георги Стойчев

Пламена Гиргинова

 

ПАНЕВРИТМИЯ

Светла Балтова 089847654

Николай Конакчиев
 
Йоанна Стратева
 
Ясен Даскалов
 
Атанас Атанасов
 
Вяра Наумова
 
Надя Табакова
 
Снежанка Гечева

Живко Стоилов

 

НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ (ПЕДАГОГИЧЕСКА)

Атанас Атанасов 0896669765

Слав Славов

Светла Славова

Жана Кръстева

Соня Митева

Ясен Даскалов

Георги Георгиев

Ива Янчева

Надя Табакова

Зоя Симеонова

Лидия Линдова

Георги Христов

Светла Панайотова

Гинка Захариева

 

КОМИСИЯ ЛДШ РИЛА

Николай Конакчиев

Слав Славов

Ива Янчева

Атанас Атанасов

Христо Ташев

Данчо Пандулчев

Станчо Станчев

 

СТОПАНСКИ СЪВЕТ

Николай Конакчиев
 
Андрей Грива
 
Ангел Запрянов
 
Вяра Стефанова
 
Стоян Колев
 
Христо Коларов
 
Иван Иванов
 
Станчо Станчев

 

МЯСТОТО НА УЧИТЕЛЯ

Елена Андреева 0893555668

Цанка Петрова

Румяна Ковачева

 

СОЦИАЛНА КОМИСИЯ:

Димитринка Ценова  0888797417
 
Боян Арабаджиев
 
Емил Кръстев
 
Цанка Петрова
 
Петкана Георгиева
 
Вяра Стефанова
 
Наталия Яцевич

 

ИЗСЛЕДВАНЕ НА АРХИВИ:

Людмила Димитрова 0886177736

Величка Драганова 0896010637

 

МЕДИЙНА КОМИСИЯ

Галина Герасимова

Ивелина Елмазова

Ивайло Станев

Светла Нейкова

Радислав Кондаков

Мария Ташева

Зоя Симеонова

Петър Ганев

Борислава Богданова

 

ВРЕМЕННА КОМИСИЯ ЗА ПРОМЯНА НА УСТАВА:
 

Румяна Радкова
 
Веселка Боева
 
Благовест Жеков
 
Христо Ташев
 
Андрей Грива
 
Станчо Станчев
 
Радко Колибанеков
 
Маруся Христова